AKP Zinayı Suç Kapsamından Çıkardı

AKP Zinayı Suç Kapsamından Çıkardı
KategoriAKP Kanunları |
Eski ceza yasasındaki 440 441 442 443 no’lu “Evli Kadın eli erkeğin zinası” nı düzenleyen maddeler yeni yasada yok.
Kendi rızası ile yaş indirildi.
Teşhiri engellendi.
Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kanun No. 5349 Kabul Tarihi : 11.5.2005

MADDE 1. — 4.11.2004 tarihli ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “Özel ceza kanunları ile ceza içeren” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(3) Ağır para cezasından dönüştürülen adlî para cezasının ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi hükümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karşılığı olarak yüzmilyon Türk Lirası esas alınır.

MADDE 2. — Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 6. — (1) Kanunlarda öngörülen “ağır hapis” cezaları, “hapis” cezasına dönüştürülmüştür.

(2) 1 Haziran 2005 tarihinden önce işlenmiş olan suçlarla ilgili olarak 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 ve 15 inci maddelerinin uygulanması zarureti bulunan hallerde;

a) Ağır hapis iken, birinci fıkra uyarınca hapse dönüştürülen cezalar, kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır bir yıl, üst sınır yirmidört yıl olarak,

b) Hapis cezalarında kanunlarında aksine bir hüküm yoksa alt sınır yedi gün, üst sınır beş yıl olarak,

Uygulanır.

MADDE 3. — Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hafif hapis ve hafif para cezalarının idari para cezasına dönüştürülmesi

Madde 7. — (1) Kanunlarda, “hafif hapis” veya “hafif para” cezası olarak öngörülen yaptırımlar, idari para cezasına dönüştürülmüştür. İdari para cezasının hesaplanmasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 52 nci maddesi hükümleri uygulanır. İlgili kanunda “hafif hapis” cezasının üst sınırının belirtilmediği hallerde, idari para cezasının hesaplanmasında esas alınacak gün sayısının üst sınırı, yediyüzotuzdur.

(2) Kanunlarda, “hafif hapis cezası” ile “hafif para cezası”nın seçimlik olarak veya birlikte öngörüldüğü hallerde, idari para cezası yaptırımının belirlenmesinde “hafif hapis cezası” esas alınır.

(3) Kanunlarda, sadece “hafif para cezası”nın öngörüldüğü ve cezanın alt veya üst sınırının belirtilmediği hallerde, idari para cezası, yüzyirmimilyon Türk Lirasından az, onsekizmilyar Türk Lirasından fazla olamaz.

(4) Bu madde hükmüne göre idari para cezasına karar vermeye Cumhuriyet savcısı yetkilidir.

MADDE 4. — Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “1 Nisan 2005″ ibaresi “1 Haziran 2005″ olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(4) Kesin hükümle sonuçlanmış olan davalarda, sonradan yürürlüğe giren bir kanunla ilgili olarak lehe hükmün belirlenmesi ve uygulanması amacıyla yapılan yargılama bakımından dava zamanaşımına ilişkin hükümler uygulanmaz.

MADDE 5. — Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “1 Nisan 2005″ ibaresi “1 Haziran 2005″ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6. — Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1. — (1) Diğer kanunların, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Birinci Kitabında yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri, ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler yapılıncaya ve en geç 31 Aralık 2006 tarihine kadar uygulanır.

MADDE 7. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

17 Mayıs 2005

Balge: Resmi Gazete

Bu Yazıyı Paylaşın

(5 oy aldı, ortalama oyu: 4.2 out of 5)
Loading …
This entry was posted on Çarşamba, Mayıs 9th, 2007 at 19:19 and is filed under AKP Kanunları. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

There are currently 12 responses to “AKP Zinayı Suç Kapsamından Çıkardı”
Neden bize ne düşündüğünü yorum yazarak açıklamıyorsun! Seni görüşün herkes gibi geçerli, hadi gel o zaman… düşündüğünü açıkla bize.

1 On Mayıs 12th, 2007, tümer özüşen diyor ki:
ne bekliyordunuz bunlardan bir zamnlar tayyip bey asgari ücret 500 milyon olsun vergide alınmasın demişti ne oldu tayyip niye yapamadın senin gücün işci emeklilerine yeter çalışan emeklilerin maaşlarını durdurdun bunun hesabını nasıl vereceksiniz

2 On Mayıs 12th, 2007, Serdar diyor ki:
Akp Zihniyeti Geldikten Sonra Milli Ve Manevi Değerlerimizi Birer Birer Ortadan Kaldırıp Bizi Tam
Yozlaştırmaya Çalıştıkları Ortadadır.Dostum Tayyib Oğluna 3,5 Trilyonluk Gemi Alır Oğlunu gemi Armatörü Yapar
Çiftciyede Ananıda Al Git Ulan Der..Saygılarımla

3 On Mayıs 12th, 2007, KuTuL KuLuB diyor ki:
Zina’yı suç olmaktan çıkarmak işi, zinayı suç ve yasak olarak koyan Zatı Zülcelal’in tekelindedir.

Bunun içindaki her türlü adım, ya Allah’ın indirdiklerine karşı hüküm öne sürmek olur ki, bu dinde küfürdür. Sosyal anlamda çöküntüdür. Şimdi bir müslüman bunu iyiki böyle yaptıklar mı diyecek…

Bu yasayı AKP’nin çıkarmasına alkış tutacak bir müslüman tanımam, zira alkışladığı
an müslüman olmayacak. Savunacak iyi olmuş diyecek biri çıkabilir, ama müslümanlar arasında
olmamalı derim..

Bu yasayı değiştiren düzenleyen adamlar hadi Allah dan korkmuyorlar, ya bunu destekleyen her şekilde savunanlara ne demeli…Bu hayatın bir de ahireti var. Yarın, neden böyle yaptın, neden böylebir şeye onay verdin, destekledin denirse ne diyecekler…

AKP bir arkadaş, çıkıpta bu konuda yanlışlık var desin, doğrusunu söylesin bilelim.
Ya da bunları kabul ederek destekleyecek bir AKP’li çıkarsa sevinirim. Neden böyle bir kanun çıkartma gereği duyduklarını inanın ben merak ediyorum. Gerekçeniz neydi?

Bunu açıklasın, beni zinanın suç olmaktan çıkarılmasının haklı ve gerekli sebeplerini aktararak rahat ettirsin.. Ben de o arkadaşın alnından öpeyim…Ya da sussun, abuk-subuk şeyler yapıp adamın kafasını bozmasınlar…

Selam ve dua ile..

http://www.hikayearsivi.net

4 On Mayıs 13th, 2007, mustafa diyor ki:
28 ŞUBAT’IN İLK SİNYALİ VE TALAT HALMAN’IN MAKALESİ
28 Şubat post-modern darbesinin, ilk sinyali diyorum. Çünkü bu hareketin ABD’de planlanıp yurt içine intikal edinceye kadar sonradan ortaya çıkan gizli aşikâr safhaları ve ayakları vardır. Önce Halman’ın mektubu ile söze başlayalım:

Talat Halman, 30 Nisan 1997 tarihinde Milliyet gazetesinde yayınlanan makalesinde özet olarak şöyle diyor:

“Hükümetin akibeti ne olursa olsun, RP’nin bir parti olarak bölünmesi hayırlı ve uğurlu olacak.

Aslında sosyal demokratlar gibi, din partilerinde de, görüş farkları yüzünden bölünmeler olması doğaldır. Refah bölünmese bile yeni din partileri kurulması mümkündür. Düşünün; Refah’tan üç parti doğarsa, yeni seçimlerde hiçbiri barajı aşamayabilir. Ya da yepyeni bir parti kurulursa belki yeni partiler küçümen partiler olurlar TBMM’de.

Milletçe okuyup üfleyelim de birleşik din cephesi delinsin, bölünsün, parçalansın tek çıkar yolumuz bu olsa gerek.”

Halman Millî Görüş delinsin, bölünsün, parçalansın diyor. Kendisine yenilikçi diyen bir kısım Fazilet Partililer ise bir medyum tarafından uyutulmuş ya da bir komutandan emir almış gibi, hemen tıpış tıpış birer ikişer AKP cephesine iltihak ediyorlar.”

5 On Mayıs 14th, 2007, BirGenc diyor ki:
Avrupada Milli Görüs´ün ne yaptigini Türkiyede yasayan Insanimiz bilmez, cünkü görmeyen Göz inanmaz. Avrupada bir Güc var, Camileri ile bizi dinimize baglayan, Gazetesi ile dogruyu yazan, Cocuk dergisi ile cocugumuza bakan, Televizyonu ile Hakki savunan, Gencligi ile Genclerimizi bataklikdan ceken, yasli genci herkesi Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin yoluna Davet eden bir Teskilat, adi MILLI GÖRÜS, ne Devletiz, nede bir Ülke, ama ondanda öte. Iste Milyonlar, davasi ugruna ömrünü veren adam, SENI SEVIYORUZ SAVUNAN ADAM……SAADET den vazgecilirmi soruyorum?

6 On Mayıs 14th, 2007, ahmet yesevi diyor ki:
Zina kanunu akp nin alnına vurduğu pisliktir…
ALLAH ıslah eylesin… Mahşerde ALLAH ü Tealaya anlatırlar artık…
Enflasyonu düşürdük… tek haneye hapsettik… fabrikaları sattık…
Bakalım Zül celal ne cevap verecek…

7 On Mayıs 14th, 2007, yusufislam diyor ki:
s.a
kardeşler bakın dikkat edin eğer bu hükümetin arkasında abd
ve siyonist israil olmasaydı eğer gerçekten muhafazakar
olsalardı dış mihraplar onları başa getirimiydi taviz
vermeden size onlar bakarlarmı by erdoğan onların kardeşidir
bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
biz by tayyip ve ekibinin kimin yanında olduğunu iyi
biliyoruz
ama şunuda iyi biliyoruzki bizim yanımızda değil

yusuf islam osmanefendioğulları
yusuf_islam52@hotmail.com

8 On Mayıs 15th, 2007, Muhammet ŞAHİN diyor ki:
Bu insanlar müslüman.Neyapıyorlarsa islamiçin yapıyorlar.Bak;zina artık suç değil
suçdeğil.Busadece bir örnek.Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.Petrol yasası.
Tarım yasası,vb.Bunların hepsi siyonizmemi yoksa islamamı hizmet?

9 On Mayıs 20th, 2007, Ahmed diyor ki:
Burhan Bozgeyik Hocamın geçen günkü yazısında yazıyordu. Bir lisedeki son sınıftaki kızların 10 tanesi hamileymiş. Okul müdürü çocuklarını dileyen okuldan alabilir demiş.

Tayyip eseri ile gurur duysun.

Haydi Kızlar Okula Kampanyası vardı. Kampanyanın adını Haydi Kızlar Cehenneme koymak lazım

10 On Mayıs 25th, 2007, Muhammed ESFAR diyor ki:
Bismihi Teâlâ.
Selâmun aleyküm,
Zinâ benim mensubu olduğum İslâm Nizâmı’nda haram kılınmış. Zinâ etmek şöyle dursun,
zinaya götürecek davranışlar ve sebepler bile yasaklanmıştır. Onun için Kur’ân’da
Zinâ etmeyin şeklinde bir ifade geçmemiş, ama daha kuvvetli bir emir olarak “Zinâ’ya
yaklaşmayın, çünkü o nesli bozan, cemiyeti çökerten çok kötü bir yoldur” denilmiştir.
Allâh’ın haram kıldığı bir şeyi helâl saymak, suç olarak bildirdiği bir fiil veya eylemi
suç olmaktan çıkarmak aslında kimsenin yetkisinde değildir.Kim Allâh’ın yasakladığı bir
şeyi serbest bırakır meşrulaştırırsa, kesin olarak küfre girer. Ben ilâhiyatı bir
kardeşinizim ve dinimizin hükmünü aktarıyorum sizlere.
Zinâyı suç olmaktan çıkaranlar, bu kanunu tekif edenler, hazırlayanlar ve milletvekilleri-
nin oyuna sunanlar, kanuna evet anlamında parmak kaldıranlar, bu kanunun altına onay
koyup imza atanlar… da aynı hükme tabidir. Ayrıca bu kanunu çıkaranlara oy verenler ve
oy verdiklerine pişmanlık duymayanlar da bunun vebalinden kendilerini kurtaramayacaklardır.
Hele hele böyle bir kanun çıkardıktan sonra, bundan sonra önümüzdeki seçimlerde aynı
zihniyete oy verirlerse, o kimseler, Allah’ın huzurunda bu kanunun hesabını vermek zorunda kalacaklardır.

11 On Mayıs 29th, 2007, S GÖÇGÜN diyor ki:
ALLAH HİDAYET VERSİN,BUMÜSLÜMANLAR SİZİ HOCANIN TALEBESİ OLARAK BİLİYORDU
SİZ AB HIRİSTİYAN BİRLİĞİNE AŞIK OLDUNUZ, AB SİZE EYİLİN DESE SİZ SECDEYE KAPANIYORSUNUZ
UNUTMAYIN : KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR.
ŞU AYET SİZE BİR ŞEY HATIRLATMIYORMU?
“HIRİSTİYANLARI VE YAHUDİLERİ. DOST EDİNMEYİN,
ONLAR SİZİ DOST KABUL ETMEZLER,TAKİ SİZ ONLARDAN
OLUNCAYA KADAR.”

12 On Haziran 3rd, 2007, YA RABBİ RAHMETİNİ ESİRGEME ÜZERİMİZDEN diyor ki:
“ZİNAYA YAKLAŞMAYINIZ.ÇÜNKÜ O BİR FUHUŞTUR VE KÖTÜ BİR YOLDUR.” (İSRA SURESİ 17.AYET)
Ben müslümanım diyen Allah’ın hangi ayetine yanlış diyerek aksine birşey söyleyebilir.

Reklamlar
Published in: on Haziran 3, 2007 at 5:03 pm  Yorum Yapın  

The URI to TrackBack this entry is: https://hayreddin.wordpress.com/2007/06/03/akp-zinayi-suc-kapsamindan-cikardi/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: