Gıda Kodeksi AB’ye Uydu; At ve Domuz, Kasaplık Hayvan Oldu

Gıda Kodeksi AB’ye Uydu; At ve Domuz, Kasaplık Hayvan Oldu
KategoriAKP Kanunları |
AB mevzuatına uydurulmuş Türk Gıda Kodeksi yayınlandı. Gıda Kodeksi’yle ilgili dün yayınlanan tebliğlere göre, AB’ye uyum çerçevesinde, at da kasaplık hayvanlar listesine girdi. Tebliğ, ambalajsız kıyma satışını yasaklıyor, yağ oranını da en fazla yüzde 20-25’le sınırlıyor.

KIRMIZI et ve kanatlı etinin tekniğine uygun ve hijyenik olarak üretilip işlenmesine ilişkin mevzuat, AB mevzuatına uygun olarak yenilendi. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uygun olarak; at ve yaban domuzu da kasaplık hayvan olarak tanımlandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın hazırladığı, “Türk Gıda Kodeksi – Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği” ile “Çiğ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Halen bu sektörde faaliyet gösteren, söz konusu ürünleri üreten ve satan işyerlerine, tebliğ hükümlerine uyum için 6 ay süre verildi.

YABAN DOMUZU DA VAR: Kırmızı et tebliğinde, kasaplık büyükbaş hayvanlar “sığır, manda ve deve”, kasaplık küçükbaş hayvanlar “koyun ve keçi”, diğer kasaplık hayvanlar da “domuz, yaban domuzu, at ve tavşan” olarak sayıldı. Tebliğe göre, ürünler kendine has tat, koku, görünüş ve yapıda olacak ve ürünlere bozulmayı baskılayacak herhangi bir işlem veya madde uygulanmayacak. Ürünlere, “Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği”ne uygun olarak hızlı dondurma işlemi yapılabilecek. Dondurulmuş ürünler, raf ömrü 12 ayı geçmeyecek şekilde tüketime sunulacak.

DÖKME KIYMA YASAK: Kıymanın hazırlanmasında sadece bağ doku dahil iskelet kaslarından elde edilen çiğ kırmızı et kullanılacak. Gıda değeri taşımayan sinir, tendon gibi kısımlardan, mekanik olarak ayrılmış etlerden, kemik parçası veya deri içeren etlerden, baş etlerinden, linea albanın kas olmayan parçalarından, karpal ve tarsal bölgelerden elde edilen etlerden, kemik sıyrıntılarından ve diyafram kasından kıyma hazırlanamayacak. Kıymadaki yağ oranı, dana kıymada yüzde 20’nin, yağsız kıymada yüzde 7’nin, diğer tür hayvan etlerinden elde edilen kıymada yüzde 25’in, domuz kıymada yüzde 30’un altında olacak. Doğrudan tüketime sunulacak olan kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımları, üretimlerini takiben hijyenik olarak ambalajlanacak ve ambalaj bütünlüğü bozulmadan satışa sunulacak. Sadece çiğ kırmızı etler asgari hijyenik şartlar göz önünde bulundurularak, gıda ile temas eden madde ve malzemeler içinde, olası sağlık riski yaratacak her türlü bulaşmayı önleyecek şekilde, ön ambalajlanmış olarak dökme olarak satışa sunulabilecek. Buna göre, ambalajsız, dökme kıyma satışı yapılmaması gerekiyor.

Hindi kıyması sadece dondurulmuş satılacak

ÇİĞ Kanatlı Eti ve Hazırlanmış Kanatlı Eti Karışımları Tebliği ise aves sınıfında bulunan ve eti gıda olarak tüketilen tavuk, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, devekuşu ve benzeri evcil kanatlı hayvanlardan et üretimini düzenliyor. Tebliğe göre, hindi kıyması üretilebilecek. Hindi kıyma üretiminde diğer kanatlı hayvanlara ait etler kullanılamayacak ve sadece dondurulmuş olarak satışa sunulacak. Ürünlerin etiketinde, ürünün ait olduğu kanatlı hayvan türü ürünün ismi ile birlikte etikette belirtilecek. Etiketinde “Pişirme sırasında merkezi sıcaklık en az 72 dereceye ulaşmalı” ifadesi yer alacak.

Gıda Kodeksi’ne uymayan şarap ve biraya yasak

AB mevzuatına uyum amacıyla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi-Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği ile Bira Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğler kapsamında yer alan ürünleri üreten ve satan işyerlerine, tebliğ hükümlerine uyum için 1 yıl süre verildi. Gerekli düzenlemeleri yapmayanlara üretim izni verilmeyecek. Aromatize Şarap, Aromatize Şarap Bazlı İçki ve Aromatize Şarap Kokteyli Tebliği’ne göre, aromatize şarapların, hacmen gerçek alkol miktarı en az yüzde 14.5 olmak üzere yüzde 22’ye kadar, hacmen toplam alkol miktarı yüzde 17.5 veya daha fazla olacak. Sek olarak satışa sunulan aromatize şarapların hacmen toplam alkol miktarı en az yüzde 16 olacak.

Köpüren şarapta en az oran yüzde 95

TEBLİĞE göre, aromatize şarap bazlı içkilerin etiketinde “Doğal köpüren” ifadesi kullanılabilmesi için, kullanılan doğal köpüren şarap oranı en az yüzde 95 olacak. Tebliğ hükümlerine uymayan ürünler, satış tanımlarında “benzer”, “gibi”, “sitil”, “aromalı” şeklinde ifadelerle insan tüketimine sunulamayacak.

Alkolsüz biranın alkolü binde 5’i geçemeyecek

BİRA, alkolsüz ve aromalı olarak da üretilebilecek. Bira, hacmen alkol miktarlarına göre dörde ayrıldı. Genel olarak 20 derecede birada alkol oranı yüzde 3-6 arasında, yüksek alkollü birada yüzde 6-10 arasında olacak. Alkol oranı binde 5-yüzde 3 arasında olan bira “düşük alkollu bira” olarak sunulurken, alkolsüz biradaki alkol oranı binde 5’in altında olacak. Avrupa Biracılık Komitesi tarafından yayınlanan biranın renginin değerlendirilmesinde kullanılan ölçü birimi EBC’ye göre, biralar, “açık renkli bira, koyu renkli bira ve siyah bira” olmak üzere üçe ayrıldı. Birada karbondioksit miktarı en az ağırlıkça yüzde 0,3, biranın pH değeri 3,8 -4,8, aromalı biralarda pH değeri 2- 4,8 arasında, ürünlerde hammadde olarak kullanılan malt en az yüzde 60 olacak.

Tarımsal etil alkol hammaddeleri belirlendi

DİSTİLE Alkollü İçkiler Tebliği’nde yapılan değişiklik ile de tarımsal etil alkol hammaddeleri belirlendi. Buna göre, “yenilebilen meyveler, meyve kısımları, yenilebilen sebzeler, sebze kısımları, tahıllar, değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inulin, şeker pancarı, şeker kamışı, diğer şekerler, şeker şurupları, karamel, bal, melaslar (rengi giderilmiş veya giderilmemiş), aromalandırılmış veya renklendirilmiş şekerler, şuruplar, melaslar (şeker içeren meyve suları hariç), üzüm şırası (fermantasyonu devam eden veya fermantasyonu alkol ilavesiyle durdurulmuş), taze üzüm şarabı ve diğer fermente içkiler” tarımsal etil alkol hammaddeleri olarak kullanılabile cek. Türk Gıda Kodeksi-Kriterler Tebliği’nde yapılan değişiklik ile de “Tahıl Unları ve Tahıl Bazlı Ürünlerine Ait Mikrobiyolojik Değerler” yeniden belirlendi. Tebliğde, tahıl unları, kahvaltılık işlenmiş tahıl ürünlerinde “salmonella spp.” kriteri kaldırıldı. Yani bu ürünlerde “salmonella spp.” olmayacak.

Probiyotik ve prebiyotik tanımları kodekse eklendi

OMEGA3, prebiyotik ve soya proteini gibi sağlığa etkili gıdaların etiket bilgileri de farklı olacak. Söz konusu maddeleri içeren gıdaların etiketlerinde, bu içeriklerin sağlık üzerindeki etkisi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın belirlediği şekilde beyan edilecek. Gıda etiketlerinde, tüketiciyi yanıltıcı, abartılı bilgilerin yer almasının önlenmesi hedefleniyor. Sözkonusu üreten ve satanlara bir yıl uyum süresi verildi. Türk Gıda Kodeksi’ndeki değişiklik ile gıda etiketleme tebliğine “Probiyotik bakteri”, “Prebiyotik”, “Probiyotik gıda”, “Prebiyotik gıda” ve “Sağlık beyanı” tanımları eklendi. Besinlerle alınan ve belirli miktarda alındığında bağırsak florasını dengeleyip konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyen canlı mikroorganizmalar “probiyotik bakteri” olarak tanımlandı. Prebiyotik ise “Bağırsaklarda bir tür veya sınırlı sayıda birkaç tür mikroorganizmanın çoğalma ve/veya aktivitesini seçici olarak teşvik eden, konakçının sağlığını olumlu yönde etkileyebilen ve sindirilemeyen besin bileşenlerini” ifade ediyor. İçerisinde raf ömrü sonuna kadar yeterli miktarda canlı probiyotik mikroorganizma (1.0×106 kob/g) bulunduran ve bu canlılığı muhafaza eden ürün “probiyotik gıda”, içerisinde prebiyotik bileşen içeren ürünler de “prebiyotik gıda” olarak kabul edilecek.

Sağlık beyanının içeriğine sınırlama

HERHANGİ bir gıda grubunun, gıdanın veya gıda bileşeninin sağlığı korumaya yardımcı etkisini belirtmek amacıyla, gıda ambalajı üzerinde yer alan “Sağlık Beyanı” içeriği de tebliğ ile yeniden belirlendi. “Günlük diyetin bir parçası olarak tüketilen ve/veya takviye edici gıda olarak alınabilen, beyan edilen etkiyi diyette normal olarak tüketilmesi beklenen miktarlarda gösteren, bileşimindeki alkol miktarı hacmen yüzde 1,2’yi geçmeyen” gıdaların etiketinde, bileşenleri ile ilgili olarak, tebliğ ile belirlenen “sağlık beyanları” bulundurulabilecek.

Etikette bulunabilecek sağlık beyanları neler

TEBLİĞ ile gıda etiketlerinde, gıda bileşenleri ile ilgili kullanılabilecek sağlık beyanları belirlendi. Kolesterol, yağ, doymuş yağ için “Bu gıda düşük kolesterol/ düşük yağ/düşük doymuş yağ içerir. Düşük kolesterol/düşük yağ/düşük doymuş yağ kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur” şeklinde sağlık beyanına yer verilecek. Sodyum içeren ürünlerin sağlık beyanında “Bu gıda düşük sodyum içerir. Düşük sodyum yüksek kan basıncı riskinin azalmasına, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur” ifadesi yer alacak. En az 1.0×106 kob/g canlı probiyotik bakteri içeren gıdada, “Bu gıda, probiyotik bakteri içerir” ifadesi kullanılacak.

Haber: Hürriyet

Belge: Resmi Gazete 07/07/06

Bu Yazıyı Paylaşın

(1 oy aldı, ortalama oyu: 5 out of 5)
Loading …
This entry was posted on Çarşamba, Mayıs 9th, 2007 at 18:59 and is filed under AKP Kanunları. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Yorum yapabilirsiniz, veya kendi sitenizden geri izleme yapabilirsiniz.

There are currently 3 responses to “Gıda Kodeksi AB’ye Uydu; At ve Domuz, Kasaplık Hayvan Oldu”
Neden bize ne düşündüğünü yorum yazarak açıklamıyorsun! Seni görüşün herkes gibi geçerli, hadi gel o zaman… düşündüğünü açıkla bize.

1 On Mayıs 25th, 2007, ayhan yılmaz diyor ki:
bir zamanlar bu tayyibin arkasında mücahit erdoğan diye slogan atıyorduk şimdi nerden nereye o zamanın mücahitleri şimdi avrupaya yarancaz diye şu verdiği tavize bakın domuz eti haram değilmi bir insan dün ak dediğine bugün kara diyebiliyorsa dün savunduğu değerlere bu gün düşman olmuşsa bu insana ne denir zina serbest domuz eti serbest içki içmek serbest devletin kendi eliyle umumane işletmesi serbest at yarışı lotu toto altında kumar serbest ama örtü kuran yasak bunlara gelince toplumsal mutabakat yokmuş o öbür günahlarda toplum mutabıkmı sizce sayın tayyip mücahit tayyip..

2 On Mayıs 26th, 2007, ayşe diyor ki:
Bu bahsi geçen hayvanlar bu güne dek kaçak olarak kesilip kaçak olarak bizlere yediriliyor ruhumuz duymuyordu. artık yasal olduğu için etiketleniyor. ne aldığımızı biliyoruz. ve bu etlerin verrgisi alınabiliyor.

siyaset analitik düşünceyi gerektirir. olayların görünüşüne bakarak kolay aldanırsınız, aldatılırsınız.

3 On Mayıs 26th, 2007, alperenefe diyor ki:
yapılan yanlışlığa kılıf bulmakta çok başarılısınız tebrik ederim. oysa arkadaşa hak vererek; denetimin
artırılması,cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle bu sorunlara çözüm bulunabileceğini yazabilirdiniz.
dediğiniz gibi olayların görünüşüne bakarak kolay aldanırsınız, ALDATILIRSINIZ!

Reklamlar
Published in: on Haziran 3, 2007 at 5:02 pm  Yorum Yapın  

The URI to TrackBack this entry is: https://hayreddin.wordpress.com/2007/06/03/gida-kodeksi-ab%e2%80%99ye-uydu-at-ve-domuz-kasaplik-hayvan-oldu/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: